Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Dreams to dust : a tale of the Oklahoma Land Rush
Tác giả: Sheldon Russell
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Black silk handkerchief : a Hom-Astubby mystery
Tác giả: D L Birchfield
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Drift : a novel
Tác giả: Jim Miller
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The singing bird : a Cherokee novel
Tác giả: John M Oskison, Melinda Smith Mullikin, Timothy B Powell
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
High country
Tác giả: Willard Wyman
Xuất bản: Norman: University Of Oklahoma Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Jesse Chisholm : ambassador of the Plains
Tác giả: Stan Hoig
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  979.02092
 
Prehistoric Mesoamerica
Tác giả: Richard E W Adams
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  972.01
 
Napoleon and Berlin : the Franco-Prussian war in North Germany, 1813
Tác giả: Michael V Leggiere
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Cherokee medicine man : the life and work of a modern-day healer
Tác giả: Robert J Conley
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
Trills in the Bach cello suites : a handbook for performers
Tác giả: Jerome Carrington
Xuất bản: Norman: University of Oklahoma Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  787.41858092
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục