Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Molecular microbiology laboratory : a writing-intensive course
Tác giả: Katharine Field, Bruce Geller, Walt Ream, Janine Trempy
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Streams and ground waters
Tác giả: Jeremy Boyd Jones, Patrick J Mulholland
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.64
 
A handbook of time-series analysis, signal processing and dynamics
Tác giả: D S G Pollock
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
A handbook of time-series analysis, signal processing and dynamics
Tác giả: D S G Pollock
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Crystallography made crystal clear : a guide for users of macromolecular models
Tác giả: Gale Rhodes
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.75046
 
The chemistry and physics of stratospheric ozone
Tác giả: Andrew Emory Dessler
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5142
 
Handbook of cell signaling
Tác giả: Ralph A Bradshaw, Edward A Dennis
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
The fungi
Tác giả: M J Carlile, G W Gooday, Sarah C Watkinson
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.5
 
Chemical thermodynamics : principles and applications
Tác giả: J Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates
Xuất bản: London San Diego Calif: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
Chemical thermodynamics : advanced applications
Tác giả: J Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates
Xuất bản: London San Diego Calif: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục