Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 110 kết quả (0.3436998 giây)
RNA, the Epicenter of Genetic Information
Tác giả: Mattick John,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9780367567781
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cytogenetics : Classical and Molecular Strategies for Analysing Heredity Material
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9781839689413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cytogenetics - Past, Present and Further Perspectives
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9781838804053
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational molecular biology : an algorithmic approach
Tác giả: Pevzner Pavel,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0262161974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational molecular biology : an algorithmic approach
Tác giả: Pevzner Pavel,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 026228152X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cơ sở sinh học phân tử
Tác giả: Lê Duy Thành,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Analyzing Microarray Gene Expression Data
Thông tin xuất bản: New Jersey : WileyInterscience , 2004
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9780471226161
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Molecular biology
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0071122877
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27951 Định dạng: PDF
Advanced molecular biology : a concise reference
Tác giả: Twyman Richard M,
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0387915605
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28083 Định dạng: PDF
Encyclopedia of molecular biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1999
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0471153028
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28266 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục