Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 191 kết quả
Molecular microbiology laboratory : a writing-intensive course
Tác giả: Katharine Field, Bruce Geller, Walt Ream, Janine Trempy
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Drug-DNA interactions : structures and spectra
Tác giả: Kazuo Nakamoto, Gary D Strahan, Masamichi Tsuboi
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Genomic imprinting : methods and protocols
Tác giả: Andrew Ward
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
DNA-protein interactions : principles and protocols
Tác giả: Tom Moss
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
PCR cloning protocols
Tác giả: Bing-Yuan Chen, Harry W Janes
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Mitochondrial DNA : methods and protocols
Tác giả: William C Copeland
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Gene expression profiling : methods and protocols
Tác giả: Richard A Shimkets
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Handbook of bioseparations
Tác giả: Satinder Ahuja
Xuất bản: London: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Molecular Genetics, Recombinant DNA, & Genomic Technology
Tác giả: Abdulla Bashein
Xuất bản: : , 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
DNA methylation protocols [electronic resource]
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục