Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Voltage-gated ion channels as drug targets
Tác giả: David J Triggle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Handbook of cell signaling
Tác giả: Ralph A Bradshaw, Edward A Dennis
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Cell membrane : the red blood cell as a model
Tác giả: Yoshihito Yawata
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Ion channels : methods and protocols
Tác giả: Mark S Shapiro, James D Stockand
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Biological membrane ion channels : dynamics, structure, and applications
Tác giả: Olaf S Andersen, Shin-Ho Chung, V Krishnamurthy
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Transmembrane transporters
Tác giả: Michael W Quick
Xuất bản: New York: WileyLiss, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Sinh học phân tử màng tế bào. tập 1
Tác giả: Đỗ Ngọc Liên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Sinh học phân tử màng tế bào. tập 2
Tác giả: Đỗ Ngọc Liên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Membrane structural biology : with biochemical and biophysical foundations
Tác giả: Mary Luckey
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Membrane Hydration : The Role of Water in the Structure and Function of Biological Membranes
Tác giả: E Anibal Disalvo
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục