Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Các công cụ phân tích thiết kế hệ thống thông tin AMC* DESIGNOR
Tác giả: Trần Thành Trai, Phan Mỹ Trinh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính
Tác giả: Sơn Công, Hoàng Long
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Tự học Adobe Illustrator CS5
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
Tự học CorelDRAW X5 bằng hình minh họa
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Hướng dẫn thực hành Adobe Dreamweaver CS6 : Chỉ dẫn bằng hình - Học 1 biết 10
Tác giả: Khải Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.78
 
Hướng dẫn thực hành Adobe Flash CS6 : Chỉ dẫn bằng hình - Học 1 biết 10
Tác giả: Khải Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.786
 
Chế bản điện tử với Illustrator CS5
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
Hướng dẫn thực hành Adobe Illustrator CS6 : Chỉ dẫn bằng hình-Học 1 biết 10
Tác giả: Khải Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trung Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
Tự học dựng hình và chiếu sáng với V-Ray 3DS Max bằng hình ảnh
Tác giả: Quang Hân, Ánh Tuyết
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục