Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 123 kết quả (0.5900489 giây)
Computer organization and design : the hardware/software interface
Tác giả: Patterson David A,
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 1558606041
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65959 Định dạng: PDF
A practical introduction to computer architecture
Thông tin xuất bản: London : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 1848822553
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77600 Định dạng: PDF
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8779 Định dạng: PDF
PCI express system architecture
Tác giả: Budruk Ravi,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 0321156307
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6792 Định dạng: CHM
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8779 Định dạng: RAR
Enterprise Service Bus
Tác giả: Chappell Dave,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN: 0596006756
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8008 Định dạng: CHM
Giáo trình cấu trúc máy tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gíao trình kiến trúc máy vi tính
Tác giả: Vũ Chấn Hưng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kiến trúc máy tính
Tác giả: Võ Đức Khánh,
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính
Tác giả: Sơn Công,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục