Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
The Little Book of Economics
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  330
 
Sniper: The True Story of Anti-Abortion Killer James Kopp
Tác giả: Nora Roberts, Nora Roberts cm
Xuất bản: : Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  364.1523092
 
The Paleo Diet
Tác giả: Steve Alten, Steve Alten cm
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.282
 
Kneadlessly Simple: Fabulous, Fuss-Free, No-Knead Breads
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.815
 
The Ultimate Harry Potter and Philosophy
Tác giả: Ted Wood, Ted Wood cm
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Beginning programming with Java for dummies
Tác giả: Barry A Burd
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.13
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Tác giả: Michael Smith
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  547
 
Sony vs. Samsung : the inside story of the electronics giants' battle for global supremacy
Tác giả: Se-jin Chang
Xuất bản: Singapore Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  338.7
 
Your best just got better : work smarter, think bigger, make more
Tác giả: Jason W Womack
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  650.1
 
Bipolar disorder for dummies
Tác giả: Candida Fink, Joe Kraynak
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.895
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục