Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Building Financial Models with Microsoft Excel : A guide for business professionals
Tác giả: K Scott Proctor
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  658.150285
 
Mastering Fedora Core 5
Tác giả: Michael Jang
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.432
 
Master Visually : 3ds Max 8
Tác giả: Jon Mcfarland
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Second Life : The Official Guide
Tác giả: Michael Rymaszewski
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (iso)
ddc:  794.8
 
Maya Professional Tips and Techniques
Tác giả: Lee Lanier
Xuất bản: Canada: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Mastering Maya 7
Tác giả: John Kundert-Gibbs
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
Flash 8
Tác giả: Ethan Watrall, Sham Bhangal, Norbert Herber
Xuất bản: Indianapolis: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.78
 
Mastering Autocad 2007 and Autocad LT 2007
Tác giả: George Omura
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  620.00420285
 
Beginning programming with C++ for dummies
Tác giả: Stephen R Davis
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.133
 
Mastering Microsoft Visual Basic 2005
Tác giả: Evangelos Petroutsos, Acey Bunch, Evangelos Petroutsos
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục