Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 470 kết quả
Understanding color [electronic resource] : an introduction for designers
Tác giả: Linda Holtzschue
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.85
 
Adobe Photoshop Lightroom 2 for digital photographers only
Tác giả: Rob Sheppard
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.02856686
 
Digital photography lighting for dummies
Tác giả: Dirk Fletcher
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Songwriting for dummies
Tác giả: Jim Peterik, Dave Austin, Cathy Lynn
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Canon EOS Rebel XS/1000D digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Wii for dummies
Tác giả: Kyle Orland
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Sustainable design : ecology, architecture, and planning
Tác giả: Daniel Edward Williams
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Digital design for print and web : an introduction to theory, principles, and techniques
Tác giả: John DiMarco
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.6
 
Digital infrared photography photo workshop
Tác giả: Deborah Sandidge
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.34
 
Digital photography just the steps for dummies
Tác giả: Frederic H Jones
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục