Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Karch's Pathology of Drug Abuse
Tác giả: Steven B Karch
Xuất bản: : CRC Press Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.78
 
Forensic Pathology (Practical Aspects of Criminal & Forensic Investigation)
Tác giả: Vincent J M DiMaio, Dominick J DiMaio
Xuất bản: : CRC Press Inc, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
The Computer Engineering Handbook
Tác giả: Vojin Oklobdzija
Xuất bản: : CRC Press Inc, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Bloodstain Pattern Analysis : With an Introduction to Crime Scene Reconstruction
Tác giả: Virgil Thomas Bevel, Ross M Gardner
Xuất bản: : CRC Press Inc, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2562
 
Chemistry and chemical biology : methodologies and applications
Tác giả: Roman Joswik, Andrey A Dalinkevich
Xuất bản: Waretown NJ Boca Raton FL: Apple Academic Press Inc CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Gas turbine handbook : principles and practice
Tác giả: Tony Giampaolo
Xuất bản: Lilburn GA: The Fairmont Press Inc CRC Press Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Boiler plant and distribution system optimization manual
Tác giả: Harry Taplin
Xuất bản: Lilburn GA: The Fairmont Press Inc CRC Press Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.1
 
Energy security for the 21st century
Tác giả: Anco S Blazev
Xuất bản: Lilburn GA Boca Raton FL: The Fairmont Press Inc CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
1

Truy cập nhanh danh mục