Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 304 kết quả
Painter 11 creativity [electronic resource] : digital artist's handbook
Tác giả: Jeremy Sutton
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Focal, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  006.689
 
How to cheat in Adobe Flash CS4 [electronic resource] : the art of design and animation
Tác giả: Chris Georgenes
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
How to cheat in Adobe Flash CS3 : the art of design and animation
Tác giả: Chris Georgenes
Xuất bản: Boston: Focal, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Force : character design from life drawing
Tác giả: Michael D Mattesi
Xuất bản: Burlington Mass: Focal, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Live audio : the art of mixing a show [electronic resource]
Tác giả: Dave Swallow
Xuất bản: Burlington MA Oxford: Focal, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Portable video : ENG & EFP
Tác giả: Norman J Medoff, Edward J Fink, Tom Tanquary
Xuất bản: Oxford: Focal, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5
 
Character animation fundamentals : developing skills for 2D and 3D character animation
Tác giả: Steve Roberts
Xuất bản: Waltham Mass: Focal, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
PaintShop Photo Pro X3 for photographers [electronic resource]
Tác giả: Ken McMahon
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Advanced Photoshop elements 7 for digital photographers elektronisk ressurs
Tác giả: Philip Andrews
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Inside Lightroom 2 : the serious photographer's guide to Lightroom efficiency
Tác giả: Richard Earney
Xuất bản: Oxford: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục