Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 477 kết quả
Tài chính quốc tế = international finance
Tác giả: Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế = International Finance
Tác giả: Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Đầu tư quốc tế
Tác giả: Lê Quang Huy
Xuất bản: TP HCM: Kinh tế TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Cẩm nang dành cho giám đốc doanh nghiệp 2017 & giải đáp các tình huống áp dụng trong doanh nghiệp
Tác giả: Trương Huỳnh Lương
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.06642
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nha nước ba năm 2018 - 2020
Tác giả: Tường Vy
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.034
 
Kinh tế phát triển căn bản và nâng cao
Tác giả: Đinh Phi Hổ, Nguyễn Văn Phương
Xuất bản: TP HCM: Kinh tế TPHCM, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Thực hành kinh tế lượng cơ bản với Eviews
Tác giả: Nguyễn Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: Kinh tế TPHCM, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Kinh tế vĩ mô = Macroeconomic
Tác giả: Trần Nguyễn Minh Ái
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế TPHồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục