Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.6399863 giây)
Electric motors and control systems
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.46
ISBN: 0073521825
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97215 Định dạng: PDF
Icon 3 : International communication through English
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Mcgraw Hill Higher Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780073198767
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Beginning algebra
Tác giả: Baratto Stefan,
Thông tin xuất bản: London : McGraw Hill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 512.9
ISBN: 0073309605
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Traditions & encounters : a brief global history. Volume I, From the Beginning to 1500
Tác giả: Bentley Jerry H,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 909
ISBN: 0073207020 (v. 1 : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Annual editions : Business Ethics 07/08
Tác giả: Richardson John E,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 0073528455
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Computers in the medical office
Tác giả: Sanderson Susan M,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 651.9610285
ISBN: 9780073401997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
IELTS for Academic Purposes Practice Test with Audio CD
Tác giả: Mann Malcolm,
Thông tin xuất bản: : Mcgraw Hill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0071269576
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 62964 Định dạng: PDF
Traditions & encounters : a brief global history
Tác giả: Bentley Jerry H,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 909
ISBN: 0073534536 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Traditions & encounters : a brief global history. Volume 2, From 1500 to the present
Tác giả: Bentley Jerry H,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 909
ISBN: 0073207020 (v. 1 : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Business ethics : a real world approach
Tác giả: Ghillyer Andrew,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 0071271252 (International ed.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục