Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.031205 giây)
The French revolutionary wars
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Oxford: Osprey Pub, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 940.2
 
The Iran-Iraq War, 1980-1988
Tác giả: Efraim Karsh
Oxford: Osprey Pub, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 955.05
 
The Korean War
Tác giả: Carter Malkasian
Oxford: Osprey Pub, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 951.904
 
The Northern Ireland troubles : Operation Banner, 1969-2007
Tác giả: Aaron Edwards
Oxford UK Long Island City NY: Osprey Pub, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 941.60824
 
The 6th Panzer Division, 1937-45
Tác giả: D. Helmut Ritgen
London: Osprey Pub, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 940.541343
 
English Civil War artillery 1642-51
Tác giả: Chris Henry
Oxford: Osprey Pub, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 942.0624
 
Swimming Shermans : Sherman DD amphibious tank of World War II
Tác giả: David Fletcher
Oxford New York: Osprey Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 623.74752
 
German battlecruisers 1914-18
Tác giả: Gary Staff
Oxford UK New York NY USA: Osprey Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
British Mark IV tank
Tác giả: David Fletcher
Oxford England New York: Osprey Pub, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 940.4
 
Sherman Firefly vs. Tiger : Normandy 1944
Tác giả: S Hart
Oxford New York: Osprey Pub, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 940.542142
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục