Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 554 kết quả (0.6405743 giây)
Asking the right questions : a guide to critical thinking
Tác giả: Browne M Neil,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson , 2007
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0132203049
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 28898 Định dạng: PDF
The economics of money, banking, and financial markets
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2004
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 0321122356
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47986 Định dạng: PDF
Brilliant interview : what employers want to hear and how to say it
Tác giả: Jay Ros,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York : Pearson , 2011
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0273743937
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80425 Định dạng: PDF
Discrete-time signal processing
Tác giả: Oppenheim Alan V,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.38
ISBN: 0131988425
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75160 Định dạng: PDF
Finite mathematics and calculus with applications.
Tác giả: Lial Margaret L,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2012
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0321749081
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 77183 Định dạng: PDF
Data Structures and Problem Solving Using C++
Tác giả: Weiss Mark A,
Thông tin xuất bản: : Pearson , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321205006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 63558 Định dạng: PDF
Computer security fundamentals
Tác giả: Easttom Chuck,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Pearson , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0789748908
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76341 Định dạng: PDF
Concepts of programming languages
Tác giả: Sebesta Robert W,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0131395319
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76130 Định dạng: PDF
Introduction to the design & analysis of algorithms
Tác giả: Levitin Anany,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0132316811
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75926 Định dạng: PDF
Hands-on guide to the Red Hat exams elektronisk ressurs : RHSCA [i.e. RHCSA] and RHCE cert guide and lab manual
Tác giả: Tommasino Damian,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Pearson , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74650 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục