Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 277 kết quả (0.020043 giây)
Visual math : see how math makes sense
Tác giả: Jessika Sobanski
New York: LearningExpress, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
Glencoe advanced mathematical concepts : precalculus with applications
Tác giả: 
New York NY: GlencoeMcGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
Geometric mechanics
Tác giả: Waldyr M Oliva
Berlin New York: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
The works of Archimedes
Tác giả: Archimedes
Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
the thirteen books of euclid's elements . Volume 1- Introduction and books I, II
Tác giả: Thomas L Heath
: Dover Publications, 1908
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
The little green math book : 30 powerful principles for building math and numeracy skills
Tác giả: Brandon Royal
Calgary: Maven Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
Additional mathematics : pure & applied
Tác giả: J. F Talbert
Singapore: Longman, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
Practical math success in 20 minutes a day.
Tác giả: 
New York: LearningExpress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
501 math word problems.
Tác giả: 
New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
The mathematical experience
Tác giả: Philip J Davis
Boston: Birkhauser, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục