Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 282 kết quả
Glencoe advanced mathematical concepts : precalculus with applications
Tác giả: Berchie W Gordon-Holliday
Xuất bản: New York NY: GlencoeMcGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Geometric mechanics
Tác giả: Waldyr M Oliva
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The works of Archimedes
Tác giả: Archimedes, Thomas Little Heath
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
the thirteen books of euclid's elements . Volume 1- Introduction and books I, II
Tác giả: Thomas L Heath
Xuất bản: : Dover Publications, 1908
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The little green math book : 30 powerful principles for building math and numeracy skills
Tác giả: Brandon Royal
Xuất bản: Calgary: Maven Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Additional mathematics : pure & applied
Tác giả: J F Talbert, H H Heng
Xuất bản: Singapore: Longman, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Practical math success in 20 minutes a day
Tác giả: Judith Robinovitz
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
501 math word problems
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The mathematical experience
Tác giả: Philip J Davis, Reuben Hersh, Elena Marchisotto
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Visual math : see how math makes sense
Tác giả: Jessika Sobanski
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục