Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
I'm dreaming of a black Christmas [downloadable e-book]
Tác giả: Lewis Black
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  814
 
The kite runner graphic novel [downloadable e-book]
Tác giả: Khaled Hosseini, Mirka Andolfo, Fabio Celoni
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5
 
The last summer (of you and me) [electronic resource]
Tác giả: Ann Brashares
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The ghost map [electronic resource] : the story of London's most terrifying epidemic--and how it changed science, cities...
Tác giả: Steven Johnson
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  614.5
 
High Fidelity
Tác giả: Alan Burt Akers, Alan Burt Akers cm
Xuất bản: : Riverhead Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
About a Boy
Tác giả: Flannery O'Connor, Flannery O'Connor cm
Xuất bản: : Riverhead Books, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Harsh Cry of the Heron
Tác giả: Andrew CartmelAndrew Cartmel
Xuất bản: : Riverhead Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
God is a verb : Kabbalah and the practice of mystical Judaism
Tác giả: David A Cooper
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  296.16
 
The Wilder life : my adventures in the lost world of Little house on the prairie [downloadable e-book]
Tác giả: Wendy McClure
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Aloft
Tác giả: Chang-rae Lee
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục