Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
International virtual teams : engineering global success
Tác giả: Pam Estes Brewer
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE IEEE Press Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Engineering information security : the application of systems engineering concepts to achieve information assurance
Tác giả: Stuart Jacobs
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley IEEE Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Introduction to electrical power systems
Tác giả: M E El-Hawary, M E El-Hawary
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Software process dynamics
Tác giả: Raymond J Madachy
Xuất bản: Hoboken NJ Piscataway NJ: Wiley IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
CMOS electronics : how it works, how it fails
Tác giả: Jaume Segura, Charles F Hawkins
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Practical RF system design
Tác giả: William F Egan
Xuất bản: Piscataway NJ New York: IEEE Press Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Reflectarray Antennas
Tác giả: John Huang, Encinar José A
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley Interscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
High voltage and electrical insulation engineering
Tác giả: Ravindra Arora, Wolfgang Mosch
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press J Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Practical database programming with Java
Tác giả: Ying Bai
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Applied industrial energy and environmental management
Tác giả: Zoran K Morvay, Dušan Gvozdenac
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ Piscataway NJ: Wiley IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục