Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Handbook of Antennas in Wireless Communications
Tác giả: JA Dennis, Lal Chand Godara
Xuất bản: Boca Rato: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Anh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Ứng dụng thuật giải Cordic mô phỏng bộ định hướng dịch pha trên FPGA
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Anh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Conformal Array Antenna Theory and Design (IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theory)
Tác giả: Lars Josefsson, Patrik Persson
Xuất bản: : WileyIEEE Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
Phased array antenna handbook
Tác giả: Robert J Mailloux
Xuất bản: : Artech House, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
Anten và truyền sóng : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Anh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Multiband integrated antennas for 4G terminals
Tác giả: Davi Sánchez-Hernández
Xuất bản: Boston: Artech House, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
Smart antennas [electronic resource]
Tác giả: Lal Chand Godara
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3824
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục