Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
The molecular vision of life : Caltech, the Rockefeller Foundation, and the rise of the new biology
Tác giả: Lily E Kay
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.8
 
Einsteins Traum Expeditionen an die Grenzen der Raumzeit
Tác giả: Stephen W Hawking
Xuất bản: : Rowohlt Verlag Gmbh, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.1
 
A history of mathematical notations
Tác giả: Florian Cajori
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Ars magna or The rules of algebra
Tác giả: Girolamo Cardano, T Richard Witmer
Xuất bản: New York: Dover, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
CRC standard curves and surfaces
Tác giả: David H Von Seggern, David H Von Seggern
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.3
 
Natural operators in differential geometry
Tác giả: Ivan Kolar, Jan Slovák, Peter W Michor
Xuất bản: Berlin Hong Kong: Springerverlag SpringerVerlag, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.3
 
Properties of matter
Tác giả: Mary Atwater, Prentice Baptiste, lucy daniel, Jay Hackett, Richard Moyer, Carol Takemoto, Nancy Wilson
Xuất bản: Macmillan: McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
Intermediate Algebra, Form A
Tác giả: James Streeter, Louis Hoeizie, Donald Hutchison
Xuất bản: : McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.9
 
Mathematics : Applications and Connections. Course1
Tác giả: Kay Balch, William Collins, Linda Dritsas, Patricia Frey Mason
Xuất bản: USA: Glencoe, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  510
 
The Many-Body Problem : An Encyclopedia of Exactly Solved Models in One Dimension
Tác giả: Daniel C Mattis
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục