Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 568 kết quả
Fall of giants [electronic resource]
Tác giả: Ken Follett
Xuất bản: New York: Dutton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The lost hero [downloadable e-book]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: DisneyHyperion Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Dead or alive [downloadable e-book]
Tác giả: Tom Clancy, Grant Blackwood
Xuất bản: New York: Putnam, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Hai mươi bốn giờ một phút : tuyển tập tạp văn thời báo Kinh tế Sài gòn
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo kinh tế Sài Gòn Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo kinh tế Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
The Mystery Knight
Tác giả: Helen Fielding, Helen Fielding cm
Xuất bản: : Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.010806
 
Sympathy for the Devil
Tác giả: Pratchett Terry, Terry cm Pratchett
Xuất bản: : Night Shade Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
 
Man-Kzin Wars XII
Tác giả: Marion Chesney, Marion Chesney cm
Xuất bản: : Baen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876208
 
Star Trek: Myriad Universes: Shattered Light
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : Gallery Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.087620806
 
Masters of fantasy
Tác giả: Ian McEwan, Ian McEwan cm
Xuất bản: : Riverdale NY Baen Pub Enterprises c2004, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876608
 
Masked
Tác giả: Ken Follett, Ken Follett cm
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876608
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục