Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 635 kết quả
Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Profiting from the world's economic crisis : finding investment opportunities by tracking global market trends
Tác giả: Bud Conrad
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.973
 
Investing online for dummies
Tác giả: Matt Krantz
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.602854678
 
Conflict resolution at work for dummies
Tác giả: Vivian Scott
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3045
 
Electric power principles : sources, conversion, distribution and use
Tác giả: James L Kirtley
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Search engine optimization : your visual blueprint for effective Internet marketing
Tác giả: Kristopher B Jones
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Songwriting for dummies
Tác giả: Jim Peterik, Dave Austin, Cathy Lynn
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Dog training for dummies®
Tác giả: Joachim Volhard, Wendy Volhard
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.7
 
Living vegetarian for dummies
Tác giả: Suzanne Havala Hobbs
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.262
 
String theory for dummies
Tác giả: Andrew Zimmerman Jones
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục