Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 110 kết quả
Sunstorm [electronic resource]
Tác giả: Arthur C Clarke, Stephen Baxter
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Time's eye [electronic resource]
Tác giả: Arthur C Clarke, Stephen Baxter
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Dante's Equation / Jane Jensen
Tác giả: Jane Jensen
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One dance with a Duke [electronic resource] : a novel
Tác giả: Tessa Dare
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The taste of conquest [electronic resource] : the rise and fall of the three great cities of spice
Tác giả: Michael Krondl
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.3383094
 
The Highlander series [electronic resource] : In bed with a Highlander ; Seduction of a Highland lass ; Never love a Hig...
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Worldwar : upsetting the balance [electronic resource]
Tác giả: Harry Turtledove
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Worldwar : striking the balance [electronic resource]
Tác giả: Harry Turtledove
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A caress of twilight [electronic resource]
Tác giả: Laurell K Hamilton
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
With a tangled skein
Tác giả: Andy McNab, Andy McNab cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục