Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 276 kết quả (0.0312501 giây)
Dune [electronic resource], House Corrino
Tác giả: Brian Herbert
Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813.54
 
Dune [electronic resource], House Atreides
Tác giả: Brian Herbert
Sl: Random House Publishing Group, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813.54
 
My movie business : a memoir [downloadable e-book]
Tác giả: John Irving
New York: Random House, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
Spousonomics : using economics to master love, marriage and dirty dishes
Tác giả: Paula Szuchman
New York: Random House, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 646.7
 
The Warmth of Other Suns: The Epic Story of America's Great Migration
Tác giả: Dan Brown
: Random House, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc: 304.80973
 
Florence of Arabia
Tác giả: Unknown Author
: Random House, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 813.54
 
The Wilt Alternative
Tác giả: Jeffrey Lord
: Random House, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 823.914
 
Grantchester Grind
Tác giả: Tony Hillerman
: Random House, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 823.914
 
Wilt in Nowhere
Tác giả: John Jackson Miller
: Random House, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 823.914
 
Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption
Tác giả: Andrew H Vachss
: Random House, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục