Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 192 [electronic resource]
Tác giả: George Whitaker Ware
Xuất bản: New York London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 199 [electronic resource]
Tác giả: David M Whitacre
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Pollution
Tác giả: N Seshagiri
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Cars and carbon : automobiles and European climate policy in a global context
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Hóa học và sự ô nhiễm môi trường
Tác giả: Vũ Đăng Độ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.73
 
Môi trường ô nhiễm và hậu quả
Tác giả: Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.73
 
Understanding environmental pollution
Tác giả: Marquita K Hill
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Assessing Environmental Risk of Oil Spills with ERA Acute [electronic resource] : A New Methodology
Tác giả: Cathrine Stephansen, Anders Bjørgesæter, Ute Brönner, Odd Willy Brude, Christian Collin-Hansen, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Jean-Marie Libre, Tonje Waterloo Rogstad
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.73
 
Emerging Pollutants - Some Strategies for the Quality Preservation of Our Environment
Tác giả: Sonia Soloneski, Marcelo L Larramendy
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.73
 
Emerging Pollutants in the Environment : Current and Further Implications
Tác giả: Marcelo L Larramendy, Marcelo L Larramendy, Sonia Soloneski, Sonia Soloneski
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục