Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
The evolution of useful things [electronic resource]
Tác giả: Henry Petroski
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  609
 
The stories of John Cheever [electronic resource]
Tác giả: John Cheever
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
What you can change-- and what you can't [electronic resource] : the complete guide to successful self-improvement : lea...
Tác giả: Martin E P Seligman
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
Empire falls [electronic resource]
Tác giả: Richard Russo
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America
Tác giả: Henry Petroski
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  624.20973
 
Independence day [online resource]
Tác giả: Richard Ford
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A Scanner Darkly
Tác giả: Alex Kava, Alex Kava cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
Beloved: a novel
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Blood meridian, or, The evening redness in the West
Tác giả: Alastair Reynolds, Alastair Reynolds cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục