Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Knoppix Hacks : 100 industrial-strength tips & tools
Tác giả: Kyle Rankin
Xuất bản: : OþReilly, 200
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.43
 
Living philosophy : an introduction to moral thought
Tác giả: Ra Billington
Xuất bản: London New York: Routledge, 200
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Plasticity of metals: experiments, models, computation : final report of the Collaborative Research Centre 319, "Stoffge...
Tác giả: Elma Steck
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 200
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1633
 
Scepter of Judah : the Jewish autonomy in the eighteenth-century Crown Poland
Tác giả: Yehudi Ḳaliḳ
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 200
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Classical fighting arts of Japan : a complete guide to koryū jūjutsu
Tác giả: Serge Mol
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 200
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  798.815
 
Bod lugs sman rtsis kyi tshig mdzod Bod Dbyin śan sbyar = Tibetan-English dictionary of Tibetan medicine and astrology
Tác giả: Tshe-riṅ-thag-gcod, Tshe-riṅ-sgrol-ma Druṅ-ʼtsho
Xuất bản: Dharamsala: Drungtso Publications, 200
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
The impact of imperial Rome on religions, ritual, and religious life in the Roman Empire : proceedings of the Fifth Inte...
Tác giả: Lukas d Blois, Peter Funke, Johannes Hahn
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 200
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  322.109
 
Chinese Gung Fu : the philosophical art of self defense
Tác giả: Bruce Lee
Xuất bản: United States: Black Belt Books, 200
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  830.9
 
Notes from underground
Tác giả: Fyodor Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, Richard Pevear, Richard Pevear, Lariss VolokhonskyLariss Volokhonsky
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 200
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.733
 
Modulation, detection, and coding
Tác giả: Tommy Öberg
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons, 200
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384151
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục