Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9790 kết quả
Healing through exercise [electronic resource] : scientifically proven ways to prevent and overcome illness and lengthen...
Tác giả: Jörg Blech
Xuất bản: New York: Humana Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  615.8
 
Đắc nhân tâm = : How to Win Friends and Influence People
Tác giả: Dale Carnegie, Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.2
 
Miến điện đất nước hình ngọn lửa
Tác giả: Hồ Đắc Túc
Xuất bản: TPHCM Hà Nội: Đại học Hoa sen Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.91
 
Discussions A-Z advanced : a resource book of speaking activities
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.34
 
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm hoạ của toàn cầu
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Đức An, Nguyễn Thi Phú
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Adobe Photoshop CC : 2015 release
Tác giả: Andrew Faulkner, Conrad Chavez
Xuất bản: San Francisco California: Adobe Press, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Adobe InDesign CC : 2015 release
Tác giả: Kelly Kordes Anton, John Cruise
Xuất bản: San Francisco CA: Adobe Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Adobe Photoshop Elements 14
Tác giả: John Evans, Katrin Straub
Xuất bản: San Jose California: Adobe, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Learn Adobe Photoshop CC for visual communication : Adobe certified associate exam preparation
Tác giả: Rob Schwartz
Xuất bản: Place of publication not identified: Adobe, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Start your own specialty food business : your step-by-step startup guide to success
Tác giả: Cheryl Kimball
Xuất bản: Irvine: Entrepreneur Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục