Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
A handbook of veterinary parasitology : domestic animals of North America
Tác giả: Henry Joseph Griffiths
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, c1978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Interpersonal influence
Tác giả: Ladd WheelerLadd Wheeler
Xuất bản: Boston: Allyn Bacon, c1978
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.1
 
The computer revolution in philosophy : philosophy, science, and models of mind
Tác giả: Aaron Sloman
Xuất bản: Hassocks Eng: Harvester Press, c1978
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Bloody iron
Tác giả: Harold J Jenks, Michael Halsey Brown
Xuất bản: Cornville Ariz: Desert Publications, c1978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Build your own solar water heater
Tác giả: Stu Campbell, Douglas Taff
Xuất bản: Charlotte Vt: Garden Way Pub, c1978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  696.6
 
A guide to The Maximus poems of Charles Olson
Tác giả: George F Butterick
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, c1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Fluid transients
Tác giả: E Benjamin Wylie, Victor L Streeter, Victor L Streeter
Xuất bản: New York: McGrawHill International Book Co, c1978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1064
 
More furniture in 24 hours
Tác giả: Spiros Zakas
Xuất bản: New York: St Martins Press, c1978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia : Perspectives from Prehistory, History, and Ethnography
Tác giả: Karl L Hutterer
Xuất bản: Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies University of Michigan, 1977 c1978
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  380.1
 
Suzuki violin school : volume 3 : violin part [book and cd]
Tác giả: Shinʼichi Suzuki, Linda Perry, William Preucil
Xuất bản: United States: SummyBirchard Inc, c2008 c1978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục