Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Algorithms
Tác giả: Panos Louridas
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.13
 
Algorithms unlocked
Tác giả: Thomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L Rivest
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H CormenThomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Mass Boston: MIT Press McGraw, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
An introduction to distributed algorithms
Tác giả: Valmir C Barbosa
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
An introduction to genetic algorithms
Tác giả: Melanie Mitchell
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575
 
Quantum algorithms via linear algebra : a primer
Tác giả: Richard J Lipton, Kenneth W Regan
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Oblivious network routing : algorithms and applications
Tác giả: Kianoosh G Boroojeni, S S Iyengar
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
2D object detection and recognition : models, algorithms, and networks
Tác giả: Yali Amit
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục