Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Foraging : behavior and ecology
Tác giả: John C Brenner, Joel S Brown, David W Stephens, Ronald C Ydenberg
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.53
 
Animal hunting and feeding
Tác giả: Natalie Goldstein
Xuất bản: New York: Chelsea House, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.53
 
Advanced mass spectrometry for food safety and quality
Tác giả: Picó Yolanda
Xuất bản: Amsterdam Netherlands: Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.7
 
Energetic food webs : an analysis of real and model ecosystems
Tác giả: John C Moore, Peter Cornelis De Ruiter
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.16
 
Magnetic resonance in food science : defining food by magnetic resonance
Tác giả: Peter S Belton, Francesco Capozzi, Luca Laghi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.4
 
Bioactive food proteins and peptides : applications in human health [electronic resource]
Tác giả: Navam S Hettiarachchy, Arvind Kannan, M R Marshall, Kenji Sato
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.65
 
Dairy microbiology : a practical approach
Tác giả: Photis Papademas
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.37
 
TOF-MS within food and environmental analysis
Tác giả: Amad Rodríguez Fernández-Alba
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.65
 
Essentials of Carbohydrate Chemistry [electronic resource]
Tác giả: John F Robyt
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Food oligosaccharides : production, analysis, and bioactivity
Tác giả: F Javier Moreno, M Luz Sanz
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục