Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Thực hành bản đồ học GIS & RS
Tác giả: Lê Chí Lâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  526.0285
 
Nghi Xuân địa chí
Tác giả: Lê Văn Diễn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí Xuân Kiều
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tập 2- Văn học - Báo chí - Giáo dục
Tác giả: Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chất môi trường
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Hằng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  550
 
Địa kỹ thuật
Tác giả: Lê Minh Sơn, Phan Thị San Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Địa hóa dầu khí
Tác giả: Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  553.28
 
Địa chất công trình
Tác giả: Đỗ Tạo
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Thực tập địa chất công trình
Tác giả: Võ Phán, Bùi Trường Sơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.151
 
Thực tập địa chất cơ sở
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục