Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Tourism and global environmental change : ecological, social, economic and political interrelationships
Tác giả: Stefan G�ossling, Colin Michael Hall
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
Global Change, Clonal Growth, and Biological Invasions by Plants
Tác giả: Peter Alpert, Fei-Hai Yu, Sergio R Roiloa
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Environmental Science: Advances
Tác giả:
Xuất bản: : The Royal Society of Chemistry, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Field notes from a catastrophe : man, nature, and climate change
Tác giả: Elizabeth Kolbert
Xuất bản: New York: Bloomsbury Pub Distributed to the trade by Holtzbrinck Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Historical perspectives on climate change
Tác giả: James Rodger Fleming
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.45
 
Environmental Science and Ecotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Environmental and human security in the Arctic
Tác giả: Gunhild Hoogensen Gjørv
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.209113
 
Climate change 2022 : mitigation of climate change : Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
Tác giả: Priyadarshi R Shuka
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551.5253
 
The Journal of Climate Change and Health
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Global change : interviews with leading climate scientists
Tác giả: Georg Götz
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục