Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 406 kết quả
International Journal of Geography and Geography Education
Tác giả:
Xuất bản: : Marmara University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Human geography : a concise introduction
Tác giả: Mark Boyle
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.2
 
Geography Notebooks
Tác giả:
Xuất bản: : LED Edizioni Universitarie, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Economic Geography
Tác giả: Sharmistha Bagchi-Sen, Sharmistha Bagchi-Sen, Helen Lawton-Smith, Helen Lawton-Smith
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330
 
The dictionary of human geography
Tác giả: Derek Gregory
Xuất bản: Malden MA: Blackwell, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.203
 
International encyclopedia of human geography
Tác giả: Rob Kitchin, Nigel Thrift
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.2
 
Encyclopedia of human geography
Tác giả: Barney Warf
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, c2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.203
 
Human geography : landscapes of human activities
Tác giả: Jerome Donald Fellmann, Arthur Getis
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.2
 
Human geography : landscapes of human activities
Tác giả: Jerome Donald FellmannJerome Donald Fellmann
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.2
 
Geographica Pannonica
Tác giả:
Xuất bản: : University of Novi Sad Department of Geography Tourism and Hotel Management, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục