Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Smart sensing and context : second European conference, EuroSSC 2007, Kendal, England, October 23-25, 2007 : proceedings
Tác giả: Gerd Kortuem
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Organic Electronics in Sensors and Biotechnology
Tác giả: Ruth Shinar, Joseph Shinar
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Sensors Handbook
Tác giả: Sabrie Soloman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Sensors : theory, algorithms, and applications
Tác giả: Vladimir L Boginski
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Sensors, Instrumentation and Special Topics, Volume 6 elektronisk ressurs : Proceedings of the 29th IMAC, A Conference o...
Tác giả: Tom Proulx
Xuất bản: New York NY: Springer New York, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Cảm biến : giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  681.2
 
Tự thiết kế lắp rắp 50 mạch điện thông minh
Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Anh Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  681.2
 
Cảm biến : Giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  681.2
 
Handbook of multisensor data fusion
Tác giả: David Lee
Xuất bản: : Cisco, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh, Đào Văn Tân, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thượng Hàn, Võ Thạch Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục