Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 67 kết quả (0.6718566 giây)
Handbook of multisensor data fusion [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN: 0750306467
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 37213 Định dạng: PDF
Tự thiết kế lắp rắp 50 mạch điện thông minh
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Handbook of multisensor data fusion
Tác giả: Lee David,
Thông tin xuất bản: : Cisco , 2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN: 0849323797
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 11754 Định dạng: PDF
Cảm biến : giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Wireless Sensor Networks
Tác giả: Sohraby Kazem,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN: 9780471743002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19869 Định dạng: PDF
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sensor Technology Handbook
Tác giả: Wilson Jon S,
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier , 2005
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN: 0750677295
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16236 Định dạng: PDF
Cảm biến : Giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cảm biến : giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục