Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
At home with Kate : growing up in Katharine Hepburn's household
Tác giả: Eileen Considine-Meara
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.43
 
New constellations : movie stars of the 1960s
Tác giả: Pamela Robertson Wojcik
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
The Hollywood book of extravagance : the totally infamous, mostly disastrous, and always compelling excesses of America'...
Tác giả: James Robert Parish
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.43
 
Angelina Jolie : a biography
Tác giả: Kathleen Tracy
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Let's Face it : 90 years of living, loving, and learning
Tác giả: Kirk Douglas
Xuất bản: New Wiley: Wiley John Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  792.028092
 
The secret life of Marilyn Monroe
Tác giả: J Randy Taraborrelli
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43028092
 
Beyond paradise : the life of Ramon Novarro
Tác giả: André Soares
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, 201
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Elizabeth Taylor : The Life of a Hollywood Legend [electronic resource]
Tác giả: Katy Sprinkel
Xuất bản: Aurora Chicago: Triumph Books Independent Publishers Group Distributor, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430
 
Warren Oates : a wild life [electronic resource]
Tác giả: Susan Compo
Xuất bản: Lexington Ky: University Press of Kentucky, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43028092
 
Bollywood : a guidebook to popular Hindi cinema
Tác giả: Tejaswini Ganti
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục