Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.343756 giây)
An Optical Grooming Switch for High-Speed Traffic Aggregation in Time, Space and Wavelength
Tác giả: Vorreau Philipp,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 9783866445024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smartphone-Based 3D Indoor Localization and Navigation
Tác giả: Ebner Frank,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 9783832552329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Optical network control
Tác giả: Bernstein Greg,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0201753014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6707 Định dạng: CHM
Optical network design and implementation
Tác giả: Alwayn Vivek,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 1587051052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7814 Định dạng: CHM
Survivability and Traffic Grooming in WDM Optical Networks
Tác giả: Dinowitz Michael,
Thông tin xuất bản: : Cambridge , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0511137540
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11794 Định dạng: PDF
Survivable optical WDM networks
Tác giả: Ou Canhui,
Thông tin xuất bản: kd : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0387244980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12324 Định dạng: PDF
Optical Communication Theory and Techniques
Tác giả: Forestieri Enrico,
Thông tin xuất bản: Boston : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0387231366
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15842 Định dạng: PDF
Wireless Optical Communication Systems
Tác giả: Hranilovic Steve,
Thông tin xuất bản: Boston : Springer ScienceBusiness Media , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0387227857
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16284 Định dạng: PDF
Công nghệ IP trên WDM. Tập 1
Tác giả: Cao Hồng Sơn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ IP trên WDM-Tập 2
Tác giả: Cao Hồng Sơn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục