Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Cuộc cách mạng di động : Sự hình thành và phát triển của các dịch vụ di động toàn cầu
Tác giả: Xuân Thành, Mạnh Cường, Phạm Cường, Dan Steinbock
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Trạm phát và lưới điện tàu thủy
Tác giả: Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  623.8503
 
Nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy phát điện từ đốt rác chôn lấp
Tác giả: Vũ Đức Nghĩa, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Quy hoạch phát triển hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Lân Tráng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Quy hoạch phát triển hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Lân Tráng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Điện tử thông tin
Tác giả: Phạm Hồng Liên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Điện tử thông tin
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Thiết kế dây quấn quấn dây máy điện
Tác giả: Nguyễn Văn Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.316
 
1

Truy cập nhanh danh mục