Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Artistic techniques with Adobe Photoshop and Corel Painter
Tác giả: Deborah Ferro
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Encyclopedia of twentieth-century photography
Tác giả: Lynne Warren
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The contact sheet
Tác giả: Steve Crist
Xuất bản: Los Angeles Calif: AMMO Books, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Claire Flanders : photographs
Tác giả: Claire Flanders
Xuất bản: Washington DC: , 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  770
 
Basics Creative Photography 01 : Design Principles
Tác giả: Jeremy Webb,
Xuất bản: : AVA Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The photograph as contemporary art
Tác giả: Charlotte Cotton
Xuất bản: London New York NY: Thames Hudson, c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Photography elektronisk ressurs : foundations for art & design : a guide to creative photography
Tác giả: Mark Galer
Xuất bản: Oxford England Boston: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
The art of photography : an approach to personal expression
Tác giả: Bruce Barnbaum
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Basic creative photography : design principles
Tác giả: Jeremy Webb
Xuất bản: Lausanne Worthing: AVA Academia, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Circulation and Control : Artistic Culture and Intellectual Property in the Nineteenth Century
Tác giả: Marie-Stéphanie Delamaire, Marie-Stéphanie Delamaire, Will Slauter, Will Slauter
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  700
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục