Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 175 kết quả (0.809998 giây)
Mechatronic servo system control : problems in industries and their theoretical solutions
Tác giả: Nakamura M,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , c2004
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 3540210962
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47037 Định dạng: PDF
Environmental hydrology
Tác giả: Ward Andrew D,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers , c2004
Ký hiệu phân loại: 551.48
ISBN: 1566706165
Bộ sưu tập: Tham khảo
Broadband bible
Tác giả: Gaskin James E,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , c2004
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0764569511 (paper/website)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bad : infamy, darkness, evil, and slime on screen
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.43653
ISBN: 079145939X (alk. paper)
Stepdads : stories of love, hope, and repair
Tác giả: Marsiglio William,
Thông tin xuất bản: Lanham MD : Rowman Littlefield , c2004
Ký hiệu phân loại: 306.8742
ISBN: 0742526739 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Adobe Photoshop CS for photographers : a professional image editor's guide to the creative use of Photoshop for the Maci...
Tác giả: Evening Martin,
Ký hiệu phân loại: 770.28566869
ISBN: 0240519426
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Labrador retrievers
Tác giả: Rugh Karla S,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Howell Book House , c2004
Ký hiệu phân loại: 636.7527
ISBN: 0764540882
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The everything fix-it book : from clogged drains and gutters to leaky faucets and toilets--all you need to get the job d...
Tác giả: Jeffery Yvonne,
Thông tin xuất bản: Avon Mass : Adams Media , c2004
Ký hiệu phân loại: 643.7
ISBN: 1593370466
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aquatic rescue and safety
Tác giả: Graver Dennis,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 797.0289
ISBN: 0736041222 (softcover)
The baseball drill book
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 796.3572
ISBN: 0736050833 (soft cover)
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục