Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.312468 giây)
The Ambivalence of Power in the Twenty-First Century Economy : Cases from Russia and beyond
Tác giả: Radaev Vadim,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 9781800082687
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On Kings
Tác giả: Sahlins Marshall,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20171101
Ký hiệu phân loại: 303.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Resistance and persuasion
Tác giả: Knowles Eric S,
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0805844864
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17218 Định dạng: PDF
Social Control in Europe : Volume 1, 1500-1800 / Volume 1, .1500-1800 / .1500-1800 / Volume 1,
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Baltimore Maryland : Project Muse , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0814209688
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social Control in Europe : Volume 2, 1800-2000 / Volume , 1800-2000 / 1800-2000 / Volume ,
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Baltimore Maryland : Project Muse , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0814209696
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Ambivalence of Power in the Twenty-First Century Economy : Cases from Russia and beyond
Tác giả: Radaev Vadim,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 9781800082687
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Landownership and power in modern Europe
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : HarperCollins Academic , 1991
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0049400916
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35135 Định dạng: PDF
Oppression, privilege, and resistance : theoretical perspectives on racism, sexism, and heterosexism
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0072882433
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
48 Laws of Power
Tác giả: Rice Anne,
Thông tin xuất bản: : Penguin Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 9780140280197
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52788 Định dạng: EPUB
Entanglements of Power
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Routledg , 2000
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 0203011279
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 61851 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục