Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Trắc địa
Tác giả: Nguyễn Quang Tác
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1092
 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Tác giả: Nguyễn Quang Báu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519
 
Giáo trình toán cao cấp A1
Tác giả: Nguyễn Quang HuyHoàng Thị Minh Thảo, Lê Thị Mai Trang, Nguyễn Quang Huy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
Hóa học hữu cơ : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1
Tác giả: Trần Mạnh Bình, Ngô Mai Anh, Nguyễn Quang Đạt
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547
 
Hình học họa hình. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  516.6
 
Giáo trình Sinh lý thực vật
Tác giả: Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng
Xuất bản: Hà Nội: Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Hóa học hữu cơ : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2
Tác giả: Trần Mạnh Bình, Giang Thị Sơn, Ngô Mai Anh, Nguyễn Quang Đạt, Phạm Minh Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547
 
Bài tập vật lí đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Hồ, Nguyễn Quang Sính
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2. Điện - Dao động - Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Hồ, Nguyễn Quang Sính
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao : hội thảo khoa học sinh lý thực vật toàn quốc
Tác giả: Dương Hoa Xô, Mai Thành Phụng, Nguyễn Đăng Nghĩa, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Thị Quyền
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục