Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Nhựa đường và các loại mặt đường nhựa
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.85
 
Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.28
 
Trắc địa
Tác giả: Nguyễn Quang Tác
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1092
 
Thiết kế và xây dựng mặt đường sân bay
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.65
 
Mặt đường bê tông xi măng
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.84
 
Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  725.8
 
Các kết cấu mặt đường kiểu mới
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.8
 
Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường : Hướng dẫn kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.8
 
Mặt đường đá gia cố chất liên kết vô cơ
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Nguyễn Xuân Đào
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.65
 
Sổ tay thiết kế đường ô tô. T.3
Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục