Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.7537138 giây)
Thiết kế tuyến đường ôtô cao tốc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2002
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công cầu đường
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119178 Định dạng: PDF
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. T.2. Đường đô thị
Tác giả: Doãn Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế đường ô tô : Sổ tay. T.3
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công đường ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2000
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Highway Engineering
Tác giả: Paul H Wright,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 1996
Ký hiệu phân loại: 625.7
ISBN: 0471003158
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn đồ án xây dựng đường ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111203 Định dạng: PDF
Xây dựng đường ô tô - sân bay
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119154 Định dạng: PDF
Công nghệ và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường
Tác giả: Hồ Chất,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 1986
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45714 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục