Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. Tập 2 - Đường đô thị
Tác giả: Doãn Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Sổ tay thiết kế đường ô tô. T.3
Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước
Tác giả: Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Tổ chức thi công đường ô tô
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Highway Engineering
Tác giả: H Wright Paul, S Lai James, Meyer Michael, Parsonson Peter S
Xuất bản: NY: John Wiley, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Thiết kế tuyến đường ôtô cao tốc
Tác giả: Trương Đình Giai, Đinh Việt Hồng, Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Công nghệ và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường
Tác giả: Hồ Chất, Nguyễn Đình Kha, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.7
 
Hướng dẫn đồ án xây dựng đường ô tô
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  625.7
 
The boulevard book : history, evolution, design of multiway boulevards
Tác giả: Allan B Jacobs, Elizabeth Macdonald, Yodan Rofé
Xuất bản: London: MIT, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Xây dựng đường ô tô - sân bay
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  625.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục