Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 44 kết quả
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế, chế tạo hệ thống dán nhãn chai 500 ML tự động
Tác giả: Lê Hoàng Đông, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế và chế tạo máy khắc laser
Tác giả: Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực hành điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Thiết kế máy dán nhãn chai 500ml tự động
Tác giả: Lê Hoàng Đông, Nguyễn Văn Nhanh, Võ Văn Tấn Đạt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.815
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lau nhà tự động
Tác giả: Nguyễn Trọng Vinh, Nguyễn Văn Nhanh, Tạ Tấn Tính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy xay xơ dừa
Tác giả: Trần Hoàng Long, Nguyễn Văn Nhanh, Trịnh Minh Khôi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe điện hai chỗ ngồi
Tác giả: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thanh Phi, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 

Truy cập nhanh danh mục