Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Cơ học : Giáo trình dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ
Tác giả: Phan Hồng Liên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Điện tử thông tin
Tác giả: Phạm Hồng Liên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Mạng số liên kết dịch vụ băng rộng ATM
Tác giả: Phạm Hồng Liên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Matlab và ứng dụng trong viễn thông
Tác giả: Phạm Hồng Liên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3820285
 
Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ
Tác giả: Trần Hồng Liên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Trang trí trang phục
Tác giả: Phạm Thị Hồng Liên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  687
 
Thâm nhập thị trường EU - Những điều cần biết
Tác giả: Andreas Backer, Đoàn Thị Hồng Liên, Kim Ngọc Hồng Liên
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337.14
 
Một thoáng hương xưa
Tác giả: Hồng Liên, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9228
 
Nghiên cứu quy trình chế biến nước giải khát từ đậu xanh - nha đam
Tác giả: Lê Kim Ngân, Phan Thị Hồng Liên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu vang cacao
Tác giả: Trần Vũ Hồng Liên, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục