Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Thiết kế thi công
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
Thiết kế tổ chức thi công
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Thi công bê tông cốt thép
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Thiết kế thi công
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Thiết kế thi công
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc qia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
Album thi công xây dựng
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục