Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 79 kết quả (0.8593261 giây)
Kết cấu bê tông cốt thép. T.1, Cấu kiện cơ bản
Tác giả: Võ Bá Tầm,
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khung bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18458 Định dạng: PDF
Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete
Tác giả: Amorn Pimanmas,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0415271266
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa
Tác giả: Võ Bá Tầm,
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21667 Định dạng: PDF
Tính kết cấu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu bê tông cốt thép. T.3, Các cấu kiện đặc biệt
Tác giả: Võ Bá Tầm,
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21668 Định dạng: PDF
Structural concrete : theory and design
Tác giả: Hassoun M Nadim,
Thông tin xuất bản: New York : Prentice Hall , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0130421715
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9493 Định dạng: PDF
Kết cấu thép ống nhồi bê tông
Tác giả: Kinkin A I,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng
Tác giả: Ngô Thế Phong,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18411 Định dạng: PDF
Kết cấu bê tông cốt thép . Tập 2- Cấu kiện nhà cửa
Tác giả: Võ Bá Tầm,
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục