Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource]
Tác giả: Hota V S GangaRao, Narendra Taly, P V Vijay
Xuất bản: New York London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Advanced reinforced concrete design
Tác giả: P C Varghese
Xuất bản: New Delhi: PrenticeHall of India, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Design of modern highrise reinforced concrete structures
Tác giả: Hiroyuki Aoyama
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Reinforced concrete : mechanics and design
Tác giả: James K Wight, James G MacGregor, James G MacGregor, F E Richart
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PEARSON PRENTICE HALL, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép : Nguyên lý của ủy ban bê tông châu Âu (CEB), các bài tập thực hành tính theo tiêu chuẩn B...
Tác giả: Bùi Quang Trường, Bùi Trung Dũng, Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
Tác giả: Quang Minh Phan, Ngô Thế Phong
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ
Tác giả: Nguyễn Trung Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002
Tác giả: Trần Mạnh Tuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục