Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Hồn quê Việt như tôi thấy
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Hình học họa hình và cad
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  516.6
 
Thiết kế và chế tạo thiết bị bắt muỗi
Tác giả: Phan Tú Cường, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình thư viện tự động
Tác giả: Ngô Thoại Xuyên, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Quản lý biển
Tác giả: Hoàng Trọng Lập, Nguyễn Quang Vinh, Trần Công Trục
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91709597
 
Giáo trình ứng dụng cơ học trong kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Trần Huy Long
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1
 
Vật lý kỹ thuật : dùng cho sinh viên ngành môi trường
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530.02462
 
Cad trong kỹ thuật điện tử
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3810285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục