Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Bài tập thực hành Adobe Photoshop 7.0 nhìn từ góc độ kỹ thuật
Tác giả: Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình Word 2010 dành cho người tự học
Tác giả: Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.369
 
Tự học Photoshop CC (Toàn tập)
Tác giả: Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình thiết kế cơ khí với Solidworks
Tác giả: Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Vi điều khiển và ứng dụng Arduino dành cho người tự học
Tác giả: Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.89
 
Hướng dẫn sử dụng Circuitmaker : chương trình điện toán vẽ - thiết kế
Tác giả: Trần Sum, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.395
 
CAD trong tự động hóa : Tự học S7&WINCC bằng hình ảnh
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Hệ thống văn bản về chế độ kiểm toán hiện hành : nội dung bao gồm: luật kiểm toán nhà nước, 37 chuẩn mực kiểm toán hiện ...
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.063
 
CAD trong kỹ thuật điện tính toán thiết kế chống sét - chiếu sáng mạng điện động lực với - Benji, Luxicon, Ecodial
Tác giả: Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.30285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục